Poslední aktuality

IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)

  • Individuální konzultace v rámci přípravy provozovatele zařízení na požadavky integrované prevence vyplývající ze zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění, relevantních BREF a složkových zákonů
  • Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v rozsahu vyhl. č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení
  • Spoluúčast při projednávání žádosti o vydání integrovaného povolení s dotčenými úřady a organizacemi jak v její přípravné fázi, tak v rámci celého správního řízení o vydání integrovaného povolení
  • Poskytování poradenství v oblasti IPPC ? posouzení stavu zařízení z pohledu BAT/BREF, analýza aktuálnosti integrovaného povolení z pohledu potřeb provozovatele zařízení, vyhodnocování souladu provozu zařízení s podmínkami stanovenými na jeho provoz integrovaným povolením