Poslední aktuality

Odpadové hospodářství

Poskytované služby společností EMSA-Ekosystem v oblasti odpadového hospodářství:

  • Zpracování či aktualizace plánů odpadového hospodářství původce
  • Výkon funkce odpadového hospodáře
  • Odběry vzorků odpadů pro účely zpracování základních popisů odpadů, hodnocení jejich nebezpečných vlastností nebo monitorování jejich kritických ukazatelů
  • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  • Vedení odpadové agendy a zpracování ročních hlášení
  • Vyhotovení identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • Zpracování základních popisů odpadů ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb. nebo vyhlášky č. 294/2005 Sb.
  • Metodická pomoc při zařazování odpadů, výběr vhodných shromažďovacích nebo skladovacích prostředků a způsobu jejich označení v souladu s legislativními požadavky