Poslední aktuality

Posuzovaní vlivů na životní prostředí

  • Zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
  • Zpracování Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
  • Posuzování vhodnosti a možnosti umístění záměru ve vybraných lokalitách
  • Spolupráce při zpracování příslušné technické dokumentace záměru za účelem zajištění dostatečných technických podkladů a informací potřebných pro zpracování dokumentace EIA a kompletní proces EIA