Poslední aktuality

Školení

EMSA-Ekosystem provádí odborně zaměřená školení klientů v oblasti ochrany životního prostředí, havarijní prevence, nakládání s chemickými látkami a přípravky, environmentálních aspektů a jejich dopadů na ŽP a povinnostech jejich řízení, sestavená na základě potřeb jednotlivých klientů s ohledem na požadavky vyplývající z právních předpisů platných na úseku ochrany životního prostředí nebo systémů řízení ochrany životního prostředí.