Poslední aktuality

Systémy environmentálního managementu

EMSA-Ekosystem poskytuje poradenskou podporu při zavádění systému environmentálního managementu jako celku nebo po jednotlivých prvcích podle požadavků normy ISO 14001 včetně úvodního přezkoumání, zpracování dokumentace EMS, školení zaměstnanců a účasti na interních auditech.